0 Кошик
Каталог
0 Кошик
Каталог
Каталог
0 Кошик
Каталог
0 Кошик

Угода користувача

Загальні положення

1.1 Ця Угода користувача (далі - Угода) визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів Інтернет-магазину tale.com.ua

1.2. Інтернет-магазин tale.com.ua (далі - Сайт) є власністю Граждару Євгена Дмитровича

1.3 Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією інтернет-магазину Tale (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4 Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5 Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6 Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

Визначення термінів

2.1 Перелічені нижче терміни цієї Угоди мають такі значення:

2.1.1. tale.com.ua - Інтернет-магазин, що здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин - сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дає змогу здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація Сайту - уповноважені співробітники, які керують Сайтом, що діють від імені Граждару Євгена Дмитровича.

2.1.4. Користувач Інтернет-магазину (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт для перегляду інформації, вибору, замовлення та (або) придбання товару на ньому.

2.1.5 Вміст сайту (далі - Вміст) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включно з текстами літературних творів, їхніми назвами, передмовами, анотаціями, статтями, ілюстраціями, обкладинками, музичними творами з текстом чи без тексту, графічними, текстовими, фотографічними, похідними, складовими та іншими творами, призначеними для користувача інтерфейсами, візуальними інтерфейсами, назвами товарних знаків, логотипами, програмами для ЕОМ, базами даних, а також дизайном, структурою, вибором, координацією, зовнішнім виглядом, загальним стилем та розташуванням цього сайту.

Предмет угоди

3.1 Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів, що містяться на Сайті, і послуг, що надаються.

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту на безоплатній основі з правом перегляду та вивчення контенту;

  • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;

  • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;

  • доступ до інформації про Товар та його придбання на платній основі;

  • інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2 Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їхні подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.

3.2 Доступ до Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4 Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Права та обов'язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набувають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1 Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог щодо реєстрації.

4.2.2. користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. ставити будь-які питання, що стосуються послуг Інтернет-магазину, через форму зворотного зв'язку в розділі Сайту "Контакти".

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою та не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1 Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються на цьому Сайті.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4 Не поширювати за допомогою Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5 Уникати будь-яких дій, унаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7 Не використовувати сервіси Інтернет-магазину з метою:

4.3.7.1 Завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7.3. Порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.4. Утиски прав меншин.

4.3.7.5. представлення себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7.6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7.7 Некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4 Користувачеві забороняється:

4.4.1 Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту даного Інтернет-магазину;

4.4.2. порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3 Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4 Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на Сайті;

4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.6. виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. використовувати Сайт і його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Інтернет-магазину або інших осіб.

Використання інтернет-магазину

5.1 Сайт та його Вміст належать і управляються Адміністрацією сайту.

5.2 Вміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі Інтернет без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3 Вміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4 Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.5 Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включно з паролем, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені облікового запису Користувача.

5.6 Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання свого облікового запису або пароля чи про будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7 Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо його не використовували понад 24 календарні місяці поспіль без повідомлення Користувача.

5.8 Ця Угода поширюється на всі додаткові положення та умови купівлі Товару, а також на всі послуги, що надаються на Сайті.

5.9. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.10. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) ціни, що застосовуються до таких Товарів і (або) послуг, що надаються.

Відповідальність

6.1 Будь-які збитки, яких Користувач може зазнати в разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2 Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1 Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2 Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їхньою роботою.

6.2.3 Належне функціонування Сайту в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

Персональна інформація користувачів і порушення умов угоди користувача

7.1 Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до наданої конфіденційної інформації, що надійшла від будь-якої особи, яка стала відвідувачем Сайту. Приймаючи цю Угоду, Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про нього відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" і політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду на те, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з акаунтом Користувача, з метою надання необхідних послуг.

7.2 Адміністрація сайту зобов'язується здійснювати збирання лише тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно у разі, коли інформація потрібна для надання (покращення) послуг Сайту.

7.3 Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса та електронна адреса, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформацію про з'єднання та системну інформацію.

7.4 Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, завдану таким несанкціонованим доступом.

7.5 Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту Інтернет-магазину, його доопрацювання, передавання інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечать положенням чинного законодавства України.

7.6 Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту через технічні проблеми або неполадки.

7.7 Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до моменту звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.

8.3 У разі неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4 Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 30 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. При порушенні умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

Додаткові умови

9.1 Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2 Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.